Polecane informacje
Home / Informacje / Co warto ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia domu lub mieszkania?

Co warto ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia domu lub mieszkania?

Ubezpieczenie mienia znajduje zastosowanie w przypadku między innymi ochrony swojej nieruchomości przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.

Warto objąć ochroną ubezpieczeniową wszystko, co dla właściciela jest cenne. Najtańsze ubezpieczenia domu lub mieszkania uwzględniają jednak wyłącznie ubezpieczenie murów nieruchomości,

Najprostsze ubezpieczenie

W firmach ubezpieczeniowych można znaleźć oferty na proste polisy ubezpieczenia domu lub mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych, ale zakres ochrony obejmuje tylko mury, dach czy strop mieszkania (ubezpieczenie domu i mieszkania w Liberty Ubezpieczenia). Najczęściej z zastosowaniem w praktyce takiego ubezpieczenia mamy do czynienia w przypadku ubezpieczeń na potrzeby zaciągnięcia kredytu hipotecznego w banku. Instytucja kredytująca może wymagać od kredytobiorcy takiego ubezpieczenia. Jeśli doszłoby do pożaru, w wyniku którego spłonęłoby mieszkanie, odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej uzyskuje wówczas kredytodawca czyli bank.

Rozszerzona ochrona ubezpieczeniowa

Dla klientów prywatnych, chcących chronić swoje mienie przed sytuacjami losowymi, w tym zalaniem, pożarem, powodzią, zniszczeniem w wyniku wyładowań atmosferycznych czy uszkodzeniem w wyniku kradzieży, zaleca się poszerzenie istniejącej ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie domu lub mieszkania może obejmować swoim zakresem wszelkie elementy stałe i ruchome w lokalu mieszkalnym. W pierwszym przypadku ubezpieczamy tynki, podłogi, stolarkę okienną i drzwiową, instalacje wodne, gazowe i elektryczne. Jeśli ulegną one uszkodzeniu, ubezpieczyciel po rozpoznaniu sprawy i wycenie szkód, wypłaci klientowi odszkodowanie z ubezpieczenia domu lub mieszkania.

W najwyższym wariancie takiej polisy ubezpieczenie obejmie swoim zakresem również wszelkie ruchomości – kosztowności, antyki, obrazy, biżuterię, sprzęt AGD i RTV oraz inne, cenne przedmioty znajdujące się w mieszkaniu. Często trzeba je szczegółowo zgłosić do ubezpieczenia i wykonać ich wyceny, aby w razie kradzieży lub innego zjawiska losowego, w wyniku którego zostały one utracone lub zniszczone, ubezpieczyciel mógł wypłacić klientowi stosowne odszkodowanie w wysokości sumy gwarancyjnej lub pewnego procenta tej sumy.

Ustalenie odpowiednio wysokiej sumy gwarancyjnej warunkuje to, aby odszkodowania wypłacane z ubezpieczenia były adekwatnie wysokie do szkód poniesionych przez osobę ubezpieczoną w mieniu. Najlepiej określić sumę gwarancyjną na podstawie wyceny nieruchomości i ruchomości, jakie się w niej znajdują.


0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Zostaw komentarz

Twój adres mailowy nie będzie publikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

*