Home / Informacje / Ubezpieczenie nieruchomości – o czym należy pamiętać przy wyborze polisy?

Ubezpieczenie nieruchomości – o czym należy pamiętać przy wyborze polisy?

Ubezpieczenie nieruchomości zaliczane jest do indywidualnych, dobrowolnych ubezpieczeń mienia. Dzięki niemu można zabezpieczyć swój majątek przed skutkami zdarzeń losowych, kradzieży czy rabunku z włamaniem. Jakie kryteria należy przyjąć przy wyborze ubezpieczenia mieszkaniowego?

Cena nie najważniejsza

Błędem popełnianym przez wielu klientów poszukujących odpowiedniego ubezpieczenia nieruchomości jest kierowanie się przy wyborze polisy jedynie wysokością składki ubezpieczeniowej. Niska cena nie oznacza, że ubezpieczenie mieszkania będzie spełniało swoje zadanie. Jeśli składka jest skrajnie niska, oznacza to mały zakres odpowiedzialności ubezpieczeniowej po stronie towarzystwa ubezpieczeniowego lub bardzo niską sumę ubezpieczenia. W efekcie firma ubezpieczeniowa będzie wypłacała klientowi odszkodowanie za określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) szkody, ale wysokość świadczenia nie będzie adekwatna do realnie poniesionych przez właściciela nieruchomości kosztów.

Przy wyborze polisy należy zastanowić się, czy oferowany zakres ubezpieczenia nam odpowiada. Przy bardzo niskiej składce najczęściej ochroną ubezpieczeniową objęte są wyłącznie mury domu czy mieszkania, dach i fundamenty. Ubezpieczenie tego rodzaju przydatne jest wyłącznie wtedy, gdy jest ono obowiązkowe dla uzyskania kredytu hipotecznego w banku.

Dobór odpowiedniego ubezpieczenia nieruchomości

Negocjując z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym warunki ubezpieczenia nieruchomości należy zwrócić uwagę na zakres ochrony ubezpieczeniowej (przykład: Lu.pl/ubezpieczenie-domu-mieszkania/). Musimy przy tym wiedzieć, czego oczekujemy po ubezpieczycielu. Czy chcemy ubezpieczyć tylko dom lub mieszkanie, czy też także to, co się w nim znajduje – ruchomości i elementy stałe, takie jak stolarka okienna i drzwiowa, ściany, sufity i podłogi. Do polisy mieszkaniowej lub ubezpieczenia domu można dołączyć również ochronę dodatkowych pomieszczeń przynależących do domu, m.in. garaż, balkon, altankę i pomieszczenia gospodarcze.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej to najważniejsza kwestia, jaką bierze się pod uwagę przy wyborze konkretnej oferty. Równie istotnym czynnikiem jest wysokość sumy gwarancyjnej, nazywanej również sumą ubezpieczeniową. Powinna ona odpowiadać rzeczywistej, aktualnej wartości domu lub mieszkania oraz wszystkich ruchomości, jakie się w nim znajdują. Dzięki temu przy wypłacie odszkodowania za doznane straty ubezpieczeniowe otrzymamy świadczenia pozwalające na przywrócenie dawnego stanu.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Zostaw komentarz

Twój adres mailowy nie będzie publikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

*